Top 5 frustraties in het verkeer

Top 5 frustraties in het verkeer

Met een schamele 8,5 miljoen auto’s op de weg, karren we wat af met z’n allen. En met al die mensen achter het stuur, is de kans aanwezig dat niet alleen de snelheidsmeter, maar ook onze frustratiemeter zo nu en dan rood uitslaat. Time2play nam een kijkje onder de mentale motorkap en vroeg 700 Nederlandse automobilisten naar hun grootste irritaties op de weg.

Top 5 frustraties in het verkeer:

  1. Geen richting aangeven
  2. Bumperkleven
  3. Afsnijden
  4. Afval uit het raam gooien
  5. Gebruik van smartphone

Grootste frustraties in het verkeer
Wie denkt dat de hoge brandstofprijzen en het stijgende aantal files de enige reden zijn om morrend achter het stuur te kruipen, heeft het mis. Geen richting aangeven wordt het vaakst genoemd als het gaat om frustraties in het verkeer (64%), gevolgd door bumperkleven (60%) en afsnijden (53%). Afval uit het raam gooien (49%) en het gebruik van smartphones (48%) maken de top 5 compleet.

Top 5 frustraties in de auto zelf:

  1. Commentaar leveren op rijgedrag
  2. Discussie over de route
  3. Onrustige kinderen op de achterbank
  4. Commentaar leveren op staat van auto
  5. Overeenstemming bereiken over de muziek

Grootste frustraties in de auto zelf
Niet alleen in het verkeer, maar ook tussen de bestuurder en passagier(s) kan de irritatie zo nu en dan oplopen. Commentaar leveren op het rijgedrag is met 61% de grootste bron van frustratie in de auto. Op de tweede plek staat discussie over de route (31%), gevolgd door onrustige kinderen op de achterbank (21%). Opmerkingen over de staat van de auto vallen ook niet in goede aarde: 11% van de respondenten ergert zich hier het meest aan. Datzelfde percentage noemt het bereiken van overeenstemming over de muziek als voornaamste irritatiepunt.

Partners
Tot slot stelden we respondenten de vraag of ze zich weleens ergeren aan het rijgedrag van hun partner. Hierop antwoordde 63% instemmend. Hierbij is het verschil tussen mannen en vrouwen beperkt: respectievelijk 62% tegenover 64%.

Bron: Time2play

Stijn Dekker

Stijn is al 24 jaar gepassioneerd over auto's. Van een Jaguar E-type tot een Hyundai i20n en alles daar tussen!