Regeltje overtreden? Dit kosten de boetes in 2020!

Regeltje overtreden? Dit kosten de boetes in 2020!

Hoewel wij van Hart Voor Auto’s houden van lekker hard rijden, zijn we hier niet om regelovertredend gedrag te stimuleren. Mocht je je nou wel in zo’n situatie bevinden in 2020, dan kun je hier in ieder geval zien wat je kwijt bent!

Ook in 2020 gaan de bedragen wederom omhoog, dankzij de inflatiecorrectie betaal je voor overschrijding van de maximumsnelheid ongeveer 1 tot zelfs 10 euro meer. De administratiekosten blijven net zoals in 2019 gelijk aan 9 euro.

Snelheidsboetes op de snelweg
-1 km/h te hard – /
-2 km/h te hard – /
-3 km/h te hard – /
-4 km/h te hard – 25 euro
-5 km/h te hard – 30 euro
-6 km/h te hard – 37 euro
-7 km/h te hard – 44 euro
-8 km/h te hard – 50 euro
-9 km/h te hard – 57 euro
-10 km/h te hard – 64 euro
-11 km/h te hard – 88 euro
-12 km/h te hard – 96 euro
-13 km/h te hard – 103 euro
-14 km/h te hard – 112 euro
-15 km/h te hard – 121 euro
-16 km/h te hard – 131 euro
-17 km/h te hard – 141 euro
-18 km/h te hard – 152 euro
-19 km/h te hard – 162 euro
-20 km/h te hard – 174 euro
-21 km/h te hard – 186 euro
-22 km/h te hard – 196 euro
-23 km/h te hard – 209 euro
-24 km/h te hard – 221 euro
-25 km/h te hard – 232 euro
-26 km/h te hard – 245 euro
-27 km/h te hard – 257 euro
-28 km/h te hard – 267 euro
-29 km/h te hard – 282 euro
-30 km/h te hard – 297 euro
-31 km/h te hard – 311 euro
-32 km/h te hard – 326 euro
-33 km/h te hard – 340 euro
-34 km/h te hard – 357 euro
-35 km/h te hard – 372 euro
-36 km/h te hard – 388 euro
-37 km/h te hard – 404 euro
-38 km/h te hard – 420 euro
-39 km/h te hard – 431 euro

VERKEERSBOETES 2020

Algemeen
-Als de bestuurder tijdens het rijden een mobiele telefoon vasthoudt: 240 euro
-Het niet plaatsen van een gevarendriehoek bij een stilstaand motorvoertuig terwijl geen knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd – 140 euro
-Geen autogordel dragen – 140 euro
-Door rood rijden – 240 euro
-Niet rijden bij een groen verkeerslicht – 140 euro
-Als weggebruiker niet stoppen voor rood knipperlicht bij overweglichten – 240 euro
-Als weggebruiker niet stoppen voor rood (knipper)licht bij bruglichten – 240 euro
-Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig – 390 euro
-Als bestuurder van een voertuig tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vasthouden – 240 euro
-Als bestuurder van een motorvoertuig, als bromfietser of snorfietser onnodig geluid veroorzaken met dat voertuig – 390 euro
-Het niet plaatsen van een gevarendriehoek in de voorgeschreven gevallen, op de voorgeschreven wijze bij een stilstaand motorvoertuig op meer dan twee wielen en aanhangwagens, zijnde een obstakel, terwijl geen knipperend waarschuwingslicht wordt gevoerd – 140 euro
-Een passagier jonger dan 12 jaar en korter dan 1.35 meter vervoeren, zonder dat gebruik wordt gemaakt van een voor hem/hen geschikt en goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem – 140 euro
-Als het voertuigidentificatienummer niet is ingeslagen of goed leesbaar is – 240 euro
-Als het kenteken niet goed leesbaar is of de kentekenpla(a)t(en) is/zijn afgeschermd – 140 euro
-Als weggebruiker op een autosnelweg gebruikmaken van de berm, zonder noodgeval – 140 euro
-Als weggebruiker op een autosnelweg op de vluchtstrook of vluchthaven stilstaan, zonder noodgeval – 240 euro
-Als bestuurder van een samenstel van voertuigen dat langer is dan 7 meter, op een autosnelweg met drie of meer rijstroken in dezelfde richting een andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken – 240 euro
-Als bestuurder van een vrachtauto, op een autosnelweg met drie of meer rijstroken in dezelfde richting een andere dan de twee meest rechts gelegen rijstroken gebruiken – 240 euro
-Als bestuurder een motorvoertuig binnen een erf parkeren anders dan op parkeerplaatsen die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven – 95 euro
-Als weggebruiker een voorrangsvoertuig niet voor laten gaan – 240 euro
-Als bestuurder een tram of autobus voorbij rijden aan de zijde waar passagiers in- en uitstappen zonder hen daartoe de gelegenheid te geven – 390 euro
-Als bestuurder van een motorvoertuig een ander motorvoertuig slepen, terwijl de onderlinge afstand meer dan vijf meter bedraagt – 95 euro

Verkeersregels
-Als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg – 140 euro
-Als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg – 240 euro
-Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 140 euro
-Als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad – 95 euro
-Als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken – 140 euro
-Als bestuurder niet links inhalen – 240 euro
-Als bestuurder een kruispunt blokkeren – 240 euro
-Als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts – 240 euro
-Als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg – 240 euro
-Als bestuurder geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram – 240 euro
-Als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan maken – 240 euro
-Als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden – 95 euro
-Als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden – 95 euro
-Als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven – 95 euro
-Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt – 240 euro
-Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt – 240 euro
-Als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt – 240 euro
-Als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan – 240 euro
-Een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd – 140 euro

Als bestuurder een voertuig laten stilstaan
-op een kruispunt – 140 euro
-op een fietsstrook – 95 euro
-op de rijbaan langs een fietsstrook – 95 euro
-op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan – 95 euro
-in een tunnel – 95 euro
-bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering – 95 euro
-bij een bord bushalte op een afstand van minder dan twaalf meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht – 95 euro
-op de rijbaan langs een busstrook – 95 euro
-langs een gele doorgetrokken streep – 95 euro
-op een overweg – 95 euro

Als bestuurder een voertuig parkeren
-bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan – 95 euro
-voor een inrit of uitrit – 95 euro
-buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg – 95 euro
-op een parkeergelegenheid terwijl blijkens de aanduiding op of onder het bord, dat voertuig niet behoort tot de aangegeven categorie of groep voertuigen als bestuurder een voertuig parkeren – 95 euro
-langs een gele onderbroken streep – 95 euro
-een voertuig dubbel parkeren – 95 euro
-Als het motorvoertuig niet is voorzien van een duidelijk zichtbare achter de voorruit geplaatste parkeerschijf – 95 euro
-Als de toegestane parkeerduur is verstreken – 95 euro
-Als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart – 390 euro
-als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een voertuig dat voor die gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestemd is – 390 euro

Reglement rijbewijzen
-Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is – 45 euro
-Het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een motorrijtuig of de aanhangwagen – 140 euro
-Voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder is geen keuringsbewijs afgegeven – 140 euro
-Voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg is geen keuringsbewijs afgegeven – 400 euro
-Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet voldoet aan de gestelde eisen – 45 euro
-Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken – 95 euro
-Als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs niet behoorlijk leesbaar is – 95 euro
-Als houder van een rijbewijs B dat met het oog op deelname aan begeleid rijden was afgegeven, jonger dan 18 jaar een motorrijtuig waarvoor rijbewijs B is vereist besturen zonder dat een op de begeleiderspas vermelde begeleider op de zitplaats naast de bestuurder zat – 140 euro
-Niet meewerken aan het onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen – 240 euro

Verlichting
-Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht binnen de bebouwde kom – 95 euro
-Geen dim- of grootlicht voeren bij nacht buiten de bebouwde kom – 140 euro
-Geen dim- of grootlicht voeren bij slecht zich overdag – 140 euro
-Het hinderen van tegenliggers door groot licht – 140 euro
-Achterlichten die niet branden bij nacht buiten de bebouwde kom – 95 euro
-Achterlichten die niet branden bij nacht binnen de bebouwde kom – 140 euro
-Achterlichten die niet branden bij dag bij slecht zicht – 140 euro
-Onnodig mistlicht voeren – 95 euro

Bijzondere manoeuvres
-Als bestuurder wegrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
-Als bestuurder achteruitrijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
-Als bestuurder uit een uitrit de weg oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
-Als bestuurder vanaf een weg een inrit oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
-Als bestuurder keren zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
-Als bestuurder van de invoegstrook de doorgaande rijbaan oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
-Als bestuurder van de doorgaande rijbaan de uitrijstrook oprijden zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro
-Als bestuurder van rijstrook wisselen zonder het overige verkeer voor te laten gaan – 240 euro

Jorrik Aben

29-jarige petrolhead en mede-oprichter van Hart voor Auto's, dat in 2021 inmiddels zijn 11e levensjaar is ingegaan.