Autoverzekering op naam van de ouders: welk risico loop je?

Autoverzekering op naam van de ouders: welk risico loop je?

Voor jonge bestuurders is het heel moeilijk om een autoverzekering te krijgen. De ene verzekeraar rekent een onhaalbaar hoge premie, de andere weigert gewoon om je te verzekeren. Daarom durven ouders al eens die verzekering op eigen naam te nemen. Maar is dat zonder risico’s?

We gaan er niet omheen draaien: met deze methode kan je weliswaar de verzekeringspremie gevoelig drukken, maar we raden het toch sterk af. Als een jongere namelijk een ongeval heeft aan het stuur van een auto die niet op zijn of haar naam verzekerd is, zal de verzekeraar zo goed als zeker een onderzoek starten om te bepalen of deze jongere regelmatig met die auto rijdt of niet. Als dat vermoeden wordt bevestigd, kan je ervan worden beschuldigd een valse verklaring te hebben afgelegd. De premie die je aan de verzekeraar betaalt, komt dan niet overeen met het reële risico.

Moet je dan de kosten zelf betalen?

Als de verzekeraar bepaalt dat je een valse verklaring hebt gedaan door de naam van je kind weg te laten of door het ‘gewoon’ als occasionele bestuurder op te geven terwijl je zoon of dochter de hoofdgebruiker van de wagen is, dan is de kans groot dat de maatschappij zich tegen je zal keren. Ze zal wel het eventuele slachtoffer vergoeden, maar die kosten worden dus bij jou verhaald. Wees daarom eerlijk en volledig wanneer je een verzekeringscontract afsluit: elke vergissing of weglating kan zich tegen je keren, zelfs al was dat niet eens je bedoeling.

 

Pieter Schoonderbeek

Sportief georiënteerde journalist. Brengt zijn vrije tijd graag door op en rond het circuit. Neemt je graag mee in de wereld van exclusieve auto's en deelt graag zijn belevingen op het gebied van sportieve, exclusieve en luxewagens.